4. Vakgebied

Een vakgebied is een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waarin men zich kan specialiseren. Metacompetenties zoals educatie zijn in belangrijke mate universeel zodat wat voor een specifiek vakgebied geldt ook kan worden gegeneraliseerd naar andere vakgebieden en organisaties.

Hoe doe ik dat?

  1. U vervult de rol van opleider als arts
  2. U ...