2.1.1.3.1 Leerstijlen

Als lerende heeft men diverse manieren van leren tot zijn beschikking, zogenaamde leerstijlen. Het is van belang leerstijlen en contexten optimaal te matchen.   

Hoe doe ik dat?

  1. U kunt zich niet voorbereiden en bouwt de brug terwijl u er over heen loopt. U doet
  2. U kunt rustig afstand nemen alvorens zich ergens in te begeven. U observeert
  3. U analyseert de situatie en gaat dan pas over tot actie. U denkt na 
  4. U probeert uw ideeen of theorieen uit in de praktijk. U experimenteert.

Meer weten? Zie Lerende