3.1.3.09 Narrowcasting

Narrowcasting is het fragmenteren en segmenteren van informatie om die vervolgens aan verschillende doelgroepen ter beschikking te stellen.   

Verder met: Personaliseren