3.1.3.10 Personaliseren

Personaliseren (customizing) is het op maat maken van, in dit geval, know how. Dat gaat verder dan de overdracht van kennis want door kennis te personaliseren dat wil zeggen aan een specifieke context te verbinden, ontstaat nieuwe kennis. Er is dus sprake van kenniscreatie. 

Verder met: Kennisdeling