4.4.05 Content

Voor professionals geldt dat hetgeen men wil of moet leren, de inhoud of content, meeromvattend is dan alleen feiten of vaardigheden. Know how gaat altijd om kennis en kunde in relatie tot een bepaalde context en dat vraagt om een gericht bouwplan.    

Verder met: Klinische les