3.1.3.12 Substitutie

Substitutie is in de logica het vervangen van de ene variabele door de andere. Door in de LEGO-metafoor de individuele bouwsteen te vervangen door andere objecten kan men meer recht doen aan het multidimensionele en vooral fractale karakter van kenniscreatie.

Verder met: Fractal