3.1.5.14 Differentieren

Vakkennis vraagt de gelijktijdige toepassing van inhoudelijke kennis, methodisch werken en (contextuele) vormgeving. Elk van deze onderdelen kan men ook weer opdelen in inhoud, proces en vorm; dat heet differentieren. 

   

Hoe doe ik dat? 

  1. U past de fractaalwerking toe op metacompetenties zoals communicatie, organisatie en samenwerking. U combimeert.

Meer weten? Zie Personal academies