2.1.1.3.2.2 Blokkades

Hoewel academisering een prima ontwikkelingsgerichte oplossing is, was het tot voor kort ook een kostbare en elitaire aangelegenheid. Niet alleen waren kennis en kunde schaars, maar het ontbrak vooral aan mensen die zorg konden dragen voor de integratie van kennis en kunde met de strategische toepassing daarvan. Onder invloed van de 5 i’s (informatisering, intensivering, individualisering, informalisering en internationalisering) is schaarste inmiddels overgegaan in overvloed en onder invloed van modellen als de Canmeds-rollen en de Goverance-cirkel, is ook dit denken in principe gemakkelijk toegankelijk, bijv. via een zogenaamd kennisplatform. Het enige dat nog ontbrak, was de mogelijkheid tot deliberate practice, het doorlopend oefenen en feedback krijgen op het steeds hogere niveau van functioneren tot het vereiste expertniveau is bereikt. Strategisch toepassen van kennis en kunde vereist immers ‘beheersing’ en dat impliceert het doorbreken van routine of reflexmatig handelen ten gunste van doordacht handelen. Kortom, wat tot op heden ontbrak, was de mogelijkheid om een bestaand kennisplatform, gericht op metacompetenties als communiceren, professionaliteit etc., zelf in te richten en aan te passen aan persoonlijke behoeften en de eigen professionele context. 

Meer weten? Zie Nieuwe lerende