2.3.3.7 Accelererende tijd

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen! Door het uitwisselen van informatie ontstaan steeds nieuwe  betekenissen, nieuwe organisatievormen etc. Kennis is naast productiefactor ook katalysator, waardoor een steeds sneller draaiend vliegwiel van innovatie ontstaat. Men spreekt in dit kader van accelererende tijd. Naarmate innovatie sneller gaat, neem de halfwaardetijd van kennis immers af. Dit leidt tot de illusie dat de tijd steeds sneller gaat en een gevoel van fragmentatie, information-overload en keuze-stress. Het risio bestaat dat wat aan waarheid wordt gewonnen, aan relevantie verloren gaat. Wie innovatie wil managen dient derhalve de inzet van kennisproductie in balans te brengen met ‘the human factor’.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt een beproefd recept: academisering
  2. U verwijdert blokkades
  3. U werkt aan uw eigen oplossing

Meer weten? Zie Nieuwe didactiek

Nog meer weten? Zie B. Personal Academies