4.3 Kansen

Kansen ligggen op het gebied van de educatieve innovatie en zijn daaarbij nauw verwant met vakinhoudelijke, methodische en maatschappelijke achtergronden, zoals: 

  1. Methodische ontwikkelingen, op zoek naar een nieuwe didactiek
  2. Ontwikkelingen in het zorgdomein
  3. Ontwikkelingen in het domein van de organisatie
  4. Ontwikkelingen in de maatschappij.

Meer weten? Zie vooralsnog: ELO-Programma Anders opleiden