4.2 Ontwikkelingen

Recente ontwikkelingen ligggen op het gebied van de educatieve innovatie en zijn daaarbij nauw verwant met vakinhoudelijke, methodische en/of maatschappelijke ontwikkelingen:

Meer weten? Zie Historie