4.3 Kansen

Kansen ligggen op het gebied van de educatieve innovatie en zijn daaarbij nauw verwant met vakinhoudelijke, methodische en maatschappelijke achtergronden, zoals: 

  1. U volgt methodische ontwikkelingen en gaat op zoek naar een nieuwe didactiek
  2. U volgt de ontwikkelingen in een voor u relevante sector, bijv. medical education.

Meer weten? Zie vooralsnog: ELO-Programma Anders opleiden