4.2 Kansen

Kansen ligggen op het gebied van de educatieve innovatie en zijn daaarbij nauw verwant met vakinhoudelijke, methodische en maatschappelijke achtergronden, zoals: 

  1. U volgt de ontwikkelingen in een voor u relevante sector, bijv. medical education
  2. U volgt de ontwikkelingen in andere sectoren (zie bijv. ELO-Programma Anders opleiden in de zorg).

Meer weten? Zie Historie