1.6 Voorwaarden

Voorwaarden zijn omstandigheden die het mogelijk maken dat iets anders, in dit geval educatie, kan plaatsvinden. Het is van belang daar rekening mee te houden.   

Hoe doe ik dat?

  1. U bent bekend met de voorwaarden die ons worden gesteld door de logica
  2. U verdiept zich vooral in de afwijzende sociale reacties en het voorbehoud van uw doelgroep, de mitsen en maren
  3. U vervult wettelijke voorwaarden, u werkt vanuit een of meer rechtsvormen 
  4. U regelt praktische voorwaarden zo goed mogelijk, u draagt zorg voor de logistiek
  5. U beseft zich dat educatie een van de pijlers is waarop een beschaving drijft. Educatie is dan ook niet zozeer een kostenpost als wel een levensvoorwaarde.