2.1.7 Voorwaarden

Voorwaarden zijn eisen waaraan voldaan moet zijn om educatie succesvol te laten zijn. Het is zaak die eisen in samenhang te vervullen.  

Hoe doe ik dat?

  1. U laat de ander het werk doen want men kan niet voor een ander leren. U stimuleert zelfwerkzaamheid
  2. U houdt rekening met individuele verschillen, u ondersteunt het leerproces met maatwerk
  3. U houdt rekening met de sociale voorwaarden om met elkaar in gesprek te gaan, de onderwijs- of leercultuur
  4. U houdt rekening met eisen m.b.t. ruimtes en middelen, u houdt rekening met de logistiek.

Meer weten? Zie Begrippen