2.1.7 Voorwaarden

De voorwaarden, datgene waaraan voldaan moet zijn om educatie succesvol te kunnen laten plaatsvinden, vragen om het vervullen van zowel zachte als harde eisen.  

Hoe doe ik dat?

  1. U laat de ander het werk doen, educatie vereist wederkerigheid en daarmee ook bij de ander zelfwerkzaamheid!
  2. U houdt rekening met individuele verschillen, u levert maatwerk
  3. U houdt rekening met de sociale voorwaarden om met elkaar in gesprek te gaan, de cultuur
  4. U houdt rekening met eisen m.b.t. ruimtes en middelen, u houdt rekening met de logistiek.