2.1.8 Voorwaarden

Specifiek educatieve voorwaarden zijn de bijzondere eisen waaraan, naast aan meer algemene randvoorwaarden, moet worden voldaan om educatie succesvol te laten verlopen.
                                                      
Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt referentiekaders
  2. U stimuleert zelfwerkzaamheid
  3. U zorgt voor maatwerk
  4. U zorgt voor een goede onderwijs- of leercultuur.

Meer weten? Zie Begrippen