2.1.2.4 Onderwijs

Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en cultuurelementen (bij voorkeur geintegreerd tot competenties) met vooraf vastgelegde doelen.

Hoe doe ik dat? 

  1. U beschrijft de gewenste uitkomst van het leren, uw leerdoelen, zo concreet mogelijk. U werkt met eindtermen
  2. U houdt rekening met een beginsituatie, u doet een assessment
  3. U bepaalt hoe u van A naar B wilt komen, u volgt een onderwijsstrategie
  4. U evalueert de resultaten, bijv. door (intercollegiale) toetsing en/of zelfevaluatie. U beoordeelt.