2.1.1.2 Onderwijs

Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en cultuurelementen, bij voorkeur geintegreerd tot competenties, met vooraf vastgelegde doelen.

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt met onderwijslijnen
  2. U verzorgt colleges, workshops of andere lesvormen
  3. U hanteert diverse werkvormen en combinaties daarvan, u werkt multi-methodisch
  4. U geeft als een soort architect vorm aan het leerlandschap, u werkt modulair
  5. U maakt gebruik van sociale interactie.

 Meer weten? Zie Kennisuitwisseling

Nog meer weten? Zie Mod.B: Onderwijs inrichten