2.1.2.3 Onderwijs

Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en cultuurelementen, bij voorkeur geintegreerd tot competenties, met vooraf vastgelegde doelen.

Hoe doe ik dat? 

  1. U verdiept zich in de beoogde eindtermen
  2. U neemt kennis van een beginsituatie
  3. U bepaalt hoe u van A naar B wilt komen, u volgt een onderwijsstrategie
  4. U evalueert de resultaten en stelt uw plannen bij ter completering van de kwaliteitscyclus

Meer weten? Zie ook ELO-Methodiek: Pragmatisch