2.1.3 Kwantiteit

Kwantiteit verwijst naar de wijze waarop van bepaalde eigenschappen zich tot elkaar verhouden. Men kan grootheden getalsmatig uitdrukken in termen van eenheden, maar in geval van educatie kan men daar ook meer kwalitatieve termen voor hanteren, zoals mate, diepte of intensiteit.  

Hoe doe ik dat?

  1. U onderscheidt een drietal leer-slagen.