2.1.2 Kwaliteiten

Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product, dienst of object om te voldoen aan bepaalden behoeften, in dit geval persoonlijke of professionele ontwikkeling. Men kan aan educatie diverse kwaliteiten onderscheiden.

Hoe doe ik dat?

  1. U begrijpt het fenomeen cognitie
  2. U neemt kennis van kennis
  3. U leert veel over leren
  4. U onderwijst zichzelf over onderwijs
  5. U realiseert zich dat educatie een proces is en dus een volgordelijkheid en beloop in de tijd kent. Zie ELO-Denkhulp: Chronologisch