1.1.x Introductie

Doel van het inroductiegesprek is afspraken te maken over de wederzijdse verwachtingen over de opleidingsactiviteiten in relatie tot de leerdoelen van de opleideling, al of niet rekening houdend met andere taken.

Hoe doe ik dat?

Vooraf:

Tijdens:

Afsluiting: