1.1.x Overstijgend

Volg de onderstaande structuur om te beoordelen of een taak geschikt is voor de ontwikkeling van discipline-overstijgende competenties:

  1. Wat is de preciese taak? Wat moet er opgeleverd worden?
  2. Welke basiskennis moet aanwezig zijn?
  3. Welke competenties kan de opleideling hiermee ontwikkelen?
  4. Past de taak bij de leerdoelen van de betreffende persoon (zoals beschreven in IOP)?
  5. Wie kan dit begeleiden?