5.4.1 Beoord.portfolio

Het portfolio is een verzameling documenten over de ontwikkeling van de lerende. Men gebruikt het als onderlegger bij de voortgangsgesprekken en geschiktheidsbeoordelingen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U checkt of het portfolio op tijd is ingeleverd
  2. U gaat na of de volgende informatie aanwezig is:

Meer weten? Zie Portfolio