1.1.15 Verantwoordelijken

Opleidelingen:

 1. Bijhouden portfolio
 2. Formuleren leerdoelen in Individueel OpleidingsPlan (IOP)
 3. Werken aan de leerdoelen uit het IOP
 4. Vragen om feedback en beoordelingen
 5. Volgen van onderwijs
 6. Actieve opstelling ten aanzien van eigen opleiding: gebruik maken van leermomenten, inbrengen van agendapunten voor voortgangsgesprekken
 7. Tijdig maken van keuzes voor verdere differentiatie of profilering 

Opleidingsgroep:

 1. Bieden van een prettige werkomgeving waarin geleerd kan worden
 2. Geven van gestructreerde feedback
 3. Ondersteuning bij de formulering van stagedoelen
 4. Stimuleren van bijhouden portfolio's 

Opleider:

 1. Alle bovengenoemde punten onder opleidingsgroep
 2. Verdelen en vastleggen van opleidingstaken binnen de opleidingsgroep
 3. Opstellen van het opleidingsschema
 4. Voeren van voortgangs- en beoordelingsgesprekken op basis van portfolio
 5. Invullen van opleidingsformulieren en -rapportages.

Beantwoord nu de oefenvragen en ga terug naar de lijst met onderwerpen.