1.1 Onderwerpen

Voor de volgende (alfabetisch geordende) onderwerpen zijn Tips & Tools beschikbaar:

 1. Beoordeling portfolio
 2. Discipline-overstijgend
 3. Driehonderdzestig graden feedback
 4. Extra-begeleidingsgesprek
 5. Feedback
 6. Geschiktheidsbeoordeling
 7. Individueel OpleidingsPlan (IOP)
 8. Introductiegesprek (stage of nieuwe werkplek)
 9. Korte Praktijk Beoordeling (KPB)
 10. Kwaliteitscyclus (PDCA)
 11. Nabesprekene video-opnamen
 12. Opleidingsvergadering
 13. Optimalisatie leerklimaat
 14. Reflectie-instrumenten
 15. Slecht-nieuwsgesprek
 16. Verantwoordelijken
 17. Voortgangsgesprek

Meer weten? Zie Sluiproutes