3.1.1.4 Deeltaken

Deeltaken zijn onderdelen van de overkoepelende vaardigheid die men als zelfstandige opdracht kan uitoefenen.  

Meer weten? Zie 4C/ID