3.2.2.4 Deeltaken

Deeltaken zijn onderdelen van de overkoepelende vaardigheid die men als zelfstandige opdracht kan uitoefenen.