3.1.1.2 Onderst.info

Ondersteunende informatie helpt de lerende om zijnleertaken te realiseren. Het betreft vaak taakgerichte achtergrondkennis of meer procedurele informatie in de vorm van richtlijnen, protocollen etc.   

Meer weten? Zie 4C/ID