3.2.2.2 Ondersteunende info

Ondersteunende informatie helpt de lerende om zijnleertaken te realiseren. Het betreft vaak taakgerichte achtergrondkennis of meer procedurele informatie in de vorm van richtlijnen, protocollen etc.   

Meer weten? Zie 4C/ID-model