3.2.2.2 Ondersteunende info

Ondersteunende informatie helpt de lerende om zijnleertaken te realiseren. Het betreft vaak taakgerichte achtergrondkennis of meer procedurele informatie in de vorm van richtlijnen, protocollen etc.