2.1.4 Competenties

Competentie is het zichtbare gedrag dat samenhangt met adequaat vervullen van beroepstaken. Metacompetenties bieden zicht op een onderliggend handelingsrepertoire waarmee men kennis en kunde op passende wijze, d.w.z. ethisch en strategisch verantwoord, kan inzetten. Bij competentieleren stelt men deze (meta)competenties als professionele bekwaamheden of complexe vaardigheden centraal. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U maakt gebruik van metacompetenties (zie ELO-Denkhulp: B 2.1