2.1.4 Leerstof

Leerstof is het onderwerp van educatie, waarbij in dit kader het accent ligt op het verwerven van competenties.  
 
Hoe doe ik dat?
  1. U weet dat competentie het zichtbare gedrag is dat samenhangt met adequaat vervullen van professionele rollen (zie ELO-Organisatie: B.3 Bedrijfsrollen)
  2. U beseft dat metacompetenties zicht bieden op een onderliggend handelingsrepertoire waarmee men kennis en kunde op passende wijze, d.w.z. ethisch en strategisch verantwoord, kan inzetten (zie ELO-Denkhulp: A.4.3 Metacompetenties).