3.2.1.05 Leerstof

De leerstof is alles waarvan men vindt dat de lerende zich eigen dient te maken.