2.1.4.2 Leerstof

De leerstof is alles waarvan men vindt dat de lerende zich eigen dient te maken.