2.1.05 Leerstof

De leerstof is alles waarvan men vindt dat de lerende zich eigen dient te maken.

Meer weten? Zie Onderwijs inrichten