4. Didactische werkvormen

Onder didactische werkvormen verstaat men activiteiten die een duidelijk herkenbaar onderwijsdoel hebben en een daarmee samenhangende opbouw en vorm.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent vooral zelf actief en staat 'voor' de klas. U geeft les
  2. U zet anderen aan het werk. U verzorgt een workshop
  3. U kiest voor werkplek-leren