6.1 Glossarium

NOG BEWERKEN

Een glossarium is een geordende lijst van woorden met hun betekenis. 

Alfabetisch geordend:

 1. Assessment
 2. Beoordeling
 3. Best Practice
 4. College
 5. Competentieleren
 6. Conceptuele lijn
 7. Didactiek
 8. Editorial review
 9. Eindtermen
 10. E-learning
 11. Ervaringsleren
 12. Forum
 13. Informeel leren
 14. Infotainment
 15. Intentionaliteit
 16. Kennis
 17. Kennisconstructie
 18. Kennispiramide
 19. Leer-slagen
 20. Leerstof
 21. Leren
 22. Multimethodisch
 23. Narratieven
 24. Onderwijslijnen
 25. Practicum
 26. Probleemgestuurd leren
 27. Reflectiegesprek
 28. Rol-inversie
 29. Samenlerend produceren
 30. Sociale interactie
 31. Training
 32. Vaardigheidslijn
 33. Virtual Action Learning
 34. Vier componenten, Instructional Design
 35. Virtuele Leerproductie
 36. Virtuele Leerinteractie
 37. Voortgangsbespreking
 38. Voorwaarden e-Learning
 39. Workshop

Meer weten? Zie Bronnen