6.1 Glossarium

Een glossarium is een geordende lijst van woorden met hun betekenis. 

Alfabetisch geordend:

 1. Assessment
 2. Beeldend leren
 3. Beoordelinggesprek
 4. Best Practising
 5. Betekenisvole dialoog
 6. College
 7. Competentieleren
 8. Conceptuele lijn
 9. Didactiek
 10. Editorial review
 11. Eindtermen
 12. E-learning
 13. Ervaringsleren
 14. Forum
 15. Informeel leren
 16. Infotainment
 17. Intentionaliteit
 18. Kennis
 19. Kennisconstructie
 20. Kennispiramide
 21. Leer-slagen
 22. Leerstof
 23. Leren
 24. Multimethodisch
 25. Narratieven
 26. Onderwijslijnen
 27. Practicum
 28. Probleemgestuurd leren
 29. Reflectiegesprek
 30. Rol-inversie
 31. Samenlerend produceren
 32. Sociale interactie
 33. Training
 34. Vaardigheidslijn
 35. Virtual Action Learning
 36. Vier componenten, Instructional Design
 37. Virtuele Leerproductie
 38. Virtuele Leerinteractie
 39. Voortgangsbespreking
 40. Voorwaarden e-Learning
 41. Workshop

 Meer weten? Zie A 2.1 Begrippen