5.2.3 Multifunctionaliteit

Multifunctionaliteit houdt in dat men diverse didactische doelstellingen tegelijkertijd kan realiseren.   

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt hoofdstukken, paragrafen en bladzijden, die samen een naslagwerk vormen dat zowel voorziet in snel toegankelijke als in gedetailleerde en uitvoerige informatie. U hanteert een platform als het klassieke handboek
  2. U gebruikt naast teksten ook leer- of werkopdrachten, waardoor de gebruiker zich de aangeboden informatie daadwerkelijk eigen maakt. U gebruikt een platform als het klassieke leer- of werkboek
  3. U combineert teksten en opdrachten met gerichte instructies tot zelfstandige onderwijsmodules. Deze modules kunnen op hun beurt weer orden geclusterd tot curricula. U maakt op uw platform een of ,eer modulaire onderwijsketens en -programma's
  4. U biedt de mogelijkheid om, al of niet gebruik makend van bestaand materiaal, een eigen portfolio aan te leggen, alsmede om een platform te gebruiken als hulpmiddel om al uw kennis te ordenen. U maakt van een platform uw eigen kennis- en leermanagement systeem (LMS)
  5. U deelt en bouwt uw kennis uit via een collectief kennisnetwerk. 

Meer weten? Zie TEC