3.2.2 Het 4C/ID-model

Het Vier Componenten Instructional Design-model (zie ook A. 4C/ID-model) is de samenvatting van een methode om via leertaken en deelopdrachten complexe vaardigheden te leren.

Hoe doe ik dat?

  1. U start met het ontwerpen van leertaken
  2. U ontwerpt ondersteunende informatie
  3. U ontwerpt Just In Time-informatie (JIT)
  4. U oefent met deeltaken
  5. U controleert het geheel op coherentie en consistentie in de praktijk
  6. U vergeet niet dat men in geval van simpele vaardigheden kan volstaaan met instrueren (zie ELO-Communicatie: Instrueren).

Meer weten? Zie Onderwijzen