2.1.1.1.2 Transformatie

Onder kennistransformatie verstaat men ontwikkelingsgerichte kennisinnovatie gericht op diepgaande, duurzame veranderingen.

Hoe doe ik dat?

  1. U transformeert procesmatig algemene kennis over drie deelgebieden (vakkennis, methodisch werken en metacompetenties) tot contextgeboden, persoonlijke kennis. Als u zich deze kennis grondig heeft eigengemaakt, is sprake van impliciete, stilzwijgende oftewel tacit knowledge 
  2. U maakt datgene wat voorheen tacit knowledge was van persoon en organisatie tot overal en altijd toegankelijke expliciete kennis
  3. U maakt gebruik van een kennisplatform om tacit knowledge te combineren met expliciete kennis en op die wijze kennis te kunnen delen in de vorm van massaproductie.

Meer weten? Zie Kennis