1.8 Interactiviteit

Interactiviteit verwijst naar de wisselwerking tussen verschillende partijen die vereist is om educatie vorm te geven.

                            

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat educatie in persoonlijke contacten andere kenmerken vertoont dan valt af te leiden uit de bijdrage van de individuele deelnemers. Het geheel is meer dan de som der delen. Er is sprake van emergentie
  2. U begrijpt dat door het emergente karakter van educatie het moeilijk is om causale, lineaire verbanden te leggen. Er is sprake van complexiteit
  3. U bent bekend met begrippen als dynamiek, zelforganisatie, chaos en vlindereffect, chaordische processen etc. U hanteert een systeemperspectief.

Meer weten? Zie Uitgangspunten