5.1 Didactische vragen

Didactische of educatieve vragen zijn vragen die het leerprocesondersteunen.

Hoe doe ik dat? (bij critical incidents)

  1. Waarom is dit een critical incident?
  2. Had een goede beroepsbeoefenaar/professional dit anders gedaan? Waarom wel of niet?
  3. Waar in de literatuur of andere bronnen kan ik kennis vinden over het gedrag in dit incident?
  4. Indien ik had moeten ingrjpen, wat had ik dan moeten doen? Met welk resultaat?
  5. Welke leerdoelen zou ik op dit gebied nog moeten willen realiseren? Hoe?