2.3.1.1 Community

Een community of learning is een samenwerkingsverband van lerenden die enerzijds individueel produceren, anderzijds daarin juist weer nauw samenwerken. Samenlerend produceren is leren van andere studenten en zo gaandeweg het eigen, en visa versa dat van anderen, leerproduct verbeteren. Dit leidt tot diep, begrijpend leren, maar ook tot een sense of audience, het rekening houden met een gehoor.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van wat anderen u meegeven, u leert van feedback
  2. U leert van de reactie op uw eigen feedback, u leert van waardering
  3. U leert van de meer formele beoordeling door docneten, u valideert.