2.3.1 Leren

Leren is het leggen van verbanden. In het kader van VAL is gekozen voor een chronologische en stapsgewijze benadering vanuit het perspectief van de lerende. 

Hoe doe ik dat?

 1. U maakt deel uit van een leergezelschap, een learning community
 2. U start (als lerende) met het door u gewenste en/of met uw opleider en uw medestudenten (learning community) afgesproken competentieprofiel 
 3. U bekijkt en selecteert de door u gewenste leerarrangementen
 4. U gaat aan de hand van een leeropdracht aan de slag, zoekte in portfoio's van anderen en op internet. U selecteert informatie
 5. U maakt uw eerste concept-leerproduct
 6. U zet dit concept met enkele vragen in uw portfolio en checkt regelmatig of er reacties zijn vanuit uit uw Learning Community. U neemt deel aan de Virtuele Leerinteracties
 7. U maakt eventuele voortgangstoetsen en beantwoordt vragen. Omdat u niet alles helemaal begrijpt, bezoekt u een opleidingsbijeenkomst
 8. U stelt op basis van de narratieven en adviezen van anderen uw concept bij. U vindt het goede genoeg om er over te presenteren in een bijeenkomst voor best practices  
 9. U bekijkt hoe uw concept wordt gewaardeerd en besproken aan de hand van een aantal reflectievragen in het kader van een editorial review 
 10. U stelt het concept opnieuw bij aan de hand van de gegeven feedback en publiceert het op het on-line forum
 11. U herhaalt deze cyclus voor een aantal leervragen, net zolang tot u zich competent voelt op een bepaald gebied. Om dat ook officieel vast te laten stellen, meldt u zich aan voor een assessment
 12. U heeft op het assessment al een aantal vragen en opdrachten gekregen waarop u dor uw docent en peers bent beoordeeld. U bespreekt een en ander en neemt de resultaten en de voorgenomen acties mee in uw overkoepelende leerplan
 13. U zorgt er voor dat u gedurende het gehele traject in gesprek blijft met uw collega-studenten, docneten opleiders. U voert een betekenisvolle dialoog.