3.1.2 VAL

Virtual Action Learning (VAL) is een stappenplan om zelfstandig interactief en sociaal leren vorm te geven.

                                                            

Hoe doe ik dat?

 1. U neemt kennis van de VAL-inleiding
 2. U start (als lerende) met het door u gewenste competentieprofiel 
 3. U kiest de daarbij behorende leerarrangementen
 4. U gaat aan de hand van een leeropdracht aan de slag, zoekt in portfolio's van anderen en op internet. U selecteert informatie
 5. U maakt uw eerste concept-leerproduct
 6. U zet dit concept met enkele vragen in uw portfolio en checkt regelmatig of er reacties zijn vanuit uit uw Learning Community. U neemt deel aan de Virtuele Leerinteracties
 7. U maakt eventuele voortgangstoetsen en beantwoordt vragen. Omdat u niet alles helemaal begrijpt, bezoekt u een opleidingsbijeenkomst 
 8. U stelt op basis van de narratieven en adviezen van anderen uw concept bij. U vindt het goede genoeg om er over te presenteren in een bijeenkomst voor best practices  
 9. U bekijkt hoe uw concept wordt gewaardeerd en besproken aan de hand van een aantal reflectievragen in het kader van een editorial review 
 10. U stelt het concept opnieuw bij aan de hand van de gegeven feedback en publiceert het op het on-line forum
 11. U herhaalt deze cyclus voor een aantal leervragen, net zolang tot u zich competent voelt op een bepaald gebied. Om dat ook officieel vast te laten stellen, meldt u zich aan voor een assessment
 12. U heeft op het assessment al een aantal vragen en opdrachten gekregen waarop u door uw docent en peers bent beoordeeld. U bespreekt een en ander en neemt de resultaten en de voorgenomen acties mee in uw overkoepelende leerplan
 13. U zorgt er voor dat u gedurende het gehele traject in gesprek blijft met uw collega-studenten, docenten opleiders. U voert een betekenisvolle dialoog.  

Meer weten? Zie Werkvormen