5. Ondersteuningswijze

Onder leermiddelen verstaat men instrumenten en didactische hulpmiddelen waarmee men educatie in praktische, logistieke of technische zin kan ondersteunen.

                    

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt boeken en andere klassieke leermiddelen
  2. U maakt gebruik van Technology Enhanced Learning
  3. U maakt gebruik van oude en nieuwe media, u werkt crossmediaal
  4. U slaat leerproducten en vorderingen op in een portfolio
  5. U gebruikt een warming-up
  6. U gebruikt ondersteunend onderwijs (fractaal)
  7. U gebruikt een didactische checklist.

Meer weten? Zie Inleiding Methode