5. Leermiddelen

Onder leermiddelen verstaat men instrumenten en didactische hulpmiddelen waarmee men educatie in praktische, logistieke of technische zin kan ondersteunen.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt boeken en andere klassieke leermiddelen
  2. U maakt gebruik van moderne leermiddelen
  3. U maakt gebruik van Technology Enhanced Learning
  4. U maakt gebruik van oude en nieuwe media, u werkt crossmediaal
  5. U slaat leerproducten en vorderingen op in een portfolio
  6. U verbindt individuele activiteiten met collectieve ontwikkelingen m.b.v. een LMS of leerplatform