1.2 Cultuur

Cultuur is het stelsel van regels, kennis en vaardigheden dat men nodig heeft om in groepsverband te kunnen leven. Dit geheel omvat symbolische structuren, zoals waarden en normen, wetten en regels, waarmee men aan het eigen handelen betekenis geeft en die men deelt met de andere leden van de groep. Het gaat daarbij vooral om de wijze waarop men onderling met elkaar omgaat, hoe men de sociale verhoudingen vormgeeft. 

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest voor een brede basis met een sterke samenhang tussen praktiseren, onderzoeken en het creëren van nieuwe generaties medewerkers. U voorkomt fragmentatie
  2. U beseft dat de beoogde samenhang tussen praktiseren, onderzoeken en opleiden samenwerking vereist. U zorgt voor co-creatie
  3. U weet dat het hoge tempo van veranderingen steeds meer om translationeel onderzoek vraagt. U kiest voor educatief actie-onderzoek
  4. U beseft de noodzaak om zichtbaar te zijn, u profileert
  5. U beseft de noodzaak om diensten of producten te blijven verbeteren, u innoveert
  6. U stelt eduatie aan een steeds grotere doelgroep ter beschikking, u onderneemt
  7. U beseft dat leren in belangrijke mate een sociale activiteit is. De sociale omgeving of  organisatie vervult daarmee een dubbelrol. De organisatie treedt niet alleen op als facilitator of organisator van onderwijs, maar neemt zelf actief deel aan het leerproces en vormt aldoende een lerende organisatie
  8. U weet dat het bouwen aan een lerende organisatie om afstemming vraagt van de leerprocessen van individuen en de organisatie(s), bijvoorkeur m.b.v. een leerlandschap.