1.7 Belang

Belang verwijst naar zaken die voordelig of nuttig zijn. Aangezien educatie een aantal functies tegelijkertijd kan vervullen, is het belang ervan groot. Dit maakt het noodzakelijk om bij het ontwerpen en inrichten van bijvoorbeeld onderwijs rekening te houden met verschillende belangen of functionaliteiten. 

Hoe doe ik dat?

  1. U richt zich op kwalificatie
  2. U focust op socialisatie
  3. U heeft oog voor de persoonsvormende functie
  4. U bent zich bewust van uw pedagogische opdracht 
  5. U werkt vanuit een maatschappelijke opdracht.
page17image20256
 Meer weten? Zie Besturing van autonomie; de mythe van bestuurbare onderwijsorganisaties. Oratie E. Hooge, UvT, 2013