1.1 Belang

Belangen verwijzen naar zaken die van waarde zijn voor betrokkenen en daarmee richrting geven aan meer concrete doelen. 

                                     

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt educatie ten behoeve van kwalificatie
  2. U gebruikt educatie ten behoeve van socialisatie
  3. U gebruikt educatie ten behoeve van persoonsvorming
  4. U gebruikt educatie ten behoeve van uw opdracht 
  5. U gebruikt educatie ten behoeve van uw maatschappelijke opdracht.
Meer weten? Zie Uitgangspunten