1.4 Wederkerigheid

Wederkerigheid is de onderliggende plicht in een relatie om een gift te beantwoorden met een tegengift. Zowel opleiders als lerenden zijn in principe bereid om, alternerend, elkaars belangen te dienen en zaken van twee kanten te bekijken. Het educatieve krachtenveld is dynamisch en vraagt constant om vertaalslagen naar de, nu nog veelal op kennisoverdracht georienteerde, praktijk.   

Hoe doe ik dat? 

  1. U onderkent de neiging van opleiders om directief te onderwijzen en realiseert zich dat er nog nauwelijks sprake is van echte wederkerigheid. Hierdoor ontneemt men lerenden het eigenaarschap van hun studie en stimuleert men een passieve consumentrol
  2. U realiseert zich dat het bij wederkerigheid behorende tweesporenbeleid al snel tot externe wrijving en/of interne spanning. Om dit te voorkomen, is het zaak alle betrokkenen op te leiden tot reflective professionals.