1.3 Kaders

Een kader is een samenhangend geheel van theorieën en concepten dat een manier van kijken biedt op educatie. Met het wegvallen van klassieke maatschappelijke kaders neemt de worsteling van onderwijsorganisaties met het stellen van eenduidige doelen toe. Niets is meer vanzelfsprekend, keuzes vergen steeds meer middelen en ondertussen dient men levenslang te leren. Dat vraagt om balanceren op een aantal educatieve dimensies. 

Hoe doe ik dat?

  1. U erkent dat u als burger nooit uitgeleerd bent, u leert levenslang
  2. U beseft dat u uw leercarriere actief vorm dient te geven. U bent uw eigen docent en cursuscoördinator. Het devies is zelfmanagement.