1.3 Kaders

Een kader is een samenhangend geheel van theorieën en concepten dat een manier van kijken biedt op de mens en zijn wereld. Het gaat hier vooral om de wijze waarop men communicatie in een groter geheel plaatst. 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een functioneel kader
  2. U hanteert een sociaal kader
  3. U gaat uit van een politiek kader
  4. U gebruikt een symbolisch kader. 

 Meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Kaders