2.3.2 CLT

Cognitie kan zowel verwijzen naar de inhoud van informatie, bijv. een idee of verwachting, als het mentale proces van informatieverwerking zoals leren, waarnemen, onthouden, denken etc. De cognitive load theory (CLT) gaat er van uit dat leren op basis van bewust aangereikt feitenmateriaal en eventuele verbanden tussen die feiten, redeneringen, modellen of theorieën, veel energie kost. Er is sprake van een forse belasting van het werkgeheugen dat de beperkende factor is in het gehele proces van informatieverwerking. Het is dus van belang deze cognitieve belasting zo laag mogelijk te houden.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat het voordeel van cognitief leren is dat het expliciet is en daarmee is het stuurbaar
  2. U verwijdert alles wat een onnodige belasting voor het werkgeheugen vormt, zoals onduidelijke instructies, onnodige organisatorische handelingen etc. U elimineert
  3. U verlicht de taak van het werkgeheugen, u ondersteunt het leren door het aanreiken van cognitieve meta-schema’s.

 Meer weten? Zie Theorieen