2.3.1 SDT

De Self Determination Theory (Ryan & Deci, 2000) geeft richtlijnen voor ontdekkend of constructief leren en richt zich daarbij vooral op het bewerkstelligen van de voorwaarden daarvoor.  

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat er van uit dat de mens geen passieve kennisconsument is, maar zelf, op basis van het hem aangereikte materiaal en reeds bestaande inzichten, actief kennis- en betekenis creeert. U leert constructivistisch
  2. U weet dat deze doorlopende kenniscreatie tot specifieke expertise leidt die men inzet just in time
  3. U beseft dat dit leerproces in belangrijke mate onbewust verloopt, een hoge verwerkingssnelheid kent en bij voorkeur plaatsvindt in een sociaal kader
  4. U weet dat het brein een bijna onbeperkte opslagcapaciteit heeft voor deze vorm van leren en dat dat ook nauwelijks moeite kost. U leert hyper-effciënt
  5. U realiseert zich dat het nadeel van dit automatisme is dat het proces zich lastig laat sturen. Het is sterk afhankelijk van sociale normen en persoonlijke motivatie.

Meer weten? Zie Theorieen