2.1.1.1.1 Kennispiramide

De kennis- of leerpiramide laat zien hoe begrippen als data, informatie en kennis zich hierarchisch tot elkaar verhouden. Het is van belang te beseffen op welk niveau van integratie men zich richt.

Hoe doe ik dat? 

  1. U richt zich op de symbolische weergave van getallen, grootheden, hoeveelheden of feiten. U werkt met data
  2. U kent aan data een bepaalde betekenis toe, u werkt met informatie
  3. U kunt informatie toepassen en/of verbinden met andere informatie en ervaringen. U maakt gebruik van kennis
  4. U weet hoe u zich wilt of moet verhouden tot kennis, u beschikt over wijsheid.  

Meer weten? Zie Kennis