2. Werkvormen

Onder educatieve werkvormen verstaat men activiteiten die een duidelijk herkenbaar educatief doel hebben en een daarmee samenhangende opbouw en vorm. Men spreekt in dit kader van de architectuur, het ontwerp en de bouwplannen voor het leerproces in de praktijk.

Hoe doe ik dat?

  1. U bouwt uw lessen, colleges en andere klassieke vormen van onderwijs op met behulp van het model van van Gelder
  2. U gebruikt voor het aanleren van vaardigheden Merriënboer's vier componenten/Instructional Design-concept: 4C/ID
  3. U baseert u voor e-learning op Baeten's Virtual Action Learning: VAL
  4. U combineert er lustig op los met behulp van blended learning.
  5. U draagt bij aan persoonlijke en professionele ontwikeling met Bildung
  6. U ontwerpt met kennis, u doet aan design thinking (zie ELO-Reflectie: Design Thinking).