2. Werkvormen

Onder educatieve werkvormen verstaat men activiteiten die een duidelijk herkenbaar educatief doel hebben en een daarmee samenhangende opbouw en vorm. 

                                      

Hoe doe ik dat? 

  1. U kwalificeert
  2. U socialiseert
  3. U richt zich op persoonsvorming
  4. U werkt aan uw pedagogische opdracht 
  5. U werkt aan uw maatschappelijke opdracht
  6. U integreert dit alles in het kader van het verwerven/aanleren van een beroep of functie. U leidt op.

Meer weten? Zie Inleiding Methode