5.5 Warming-up

De warming-up is de start van een onderwijsactiviteit waarmee men de deelnemers in de leermodus zet.  

Hoe doe ik dat?

 1. U start speels; er bestaat een nauw verband tussen spelen en leren, vooral als er emoties, humor en plezier bij komen kijken
 2. U bent niet bang om uw deelnemers ‘gekke’ dingen te laten
  doen
 3. U beperkt zich niet tot praatje-plaatje
 4. U denkt ook aan fysieke activiteiten, zoals Brain Gym, een combinatie van massage-, beweeg- en stretchoefeningen en leren
 5. U gebruikt dit soort technieken ook om snel antwoorden te verzamelen, bijv. via roepen, geschreven kaarten of stellingen met ja of nee te laten beantwoorden of met antwoorden op een bepaalde schaal
 6. U ordent op actieve wijze, bijv. via het clusteren, het stellen van prioriteiten of door het toekennen van plussen of minnen
 7. U bevordert creativiteit, bijv. door brainstormsessies, rollenspellen,het gebruik van metaforen en het laten opborrelen van associaties
 8. U maakt werk van het consolideren van resultaten, het afronden van de bijeenkomst en het samenvatten en overdragen van de resultaten. De meest gebruikte technieken zijn een informatiemarkt, actieplanning, opstellen convenant en themalijsten
 9. U doet aan actieplanning om vervolgactiviteiten vast te leggen; de deelnemers verlaten met een concrete lijst ‘huiswerk’ de workshop om direct daarna doelgericht aan de slag te kunnen. Ook is het mogelijk om tijdens de gehele bijeenkomst een ‘actiebord’ bij te houden. U kunt de genoemde acties eventueel groeperen of voorzien van een prioriteit.

 Meer weten? Zie Ondersteuningswijze