3.2.5 Werkplek-leren

Werkplek-leren houdt in dat men als professional nieuwe expertise verwerft door, al lerende, niet alleen dicht bij de praktijk, maar ook in de buurt van of zelf letterlijk op de fysieke werkplek te blijven. Dit vergemakkelijkt de toepassing van het geleerde, de transfer, temeer daar ook sprake is van sociale beinvloeding.

 Meer weten? Zie Onderwijsvormen