4.3 Werkplek-leren

Werkplek-leren houdt in dat men als professional nieuwe expertise verwerft door, al lerende, niet alleen dicht bij de praktijk, maar ook in de buurt van of zelf letterlijk op de fysieke werkplek te blijven. Dit vergemakkelijkt de toepassing van het geleerde, de transfer, temeer daar ook sprake is van sociale beinvloeding.

Hoe doe ik dat? 

  1. U zorgt er voor dat een groep collega's (community of practice) fungeert als learning community. 

 Meer weten? Zie Didactische technieken