3.1.4.1 Coaching

Coaching is de verzamelnaam voor diverse vormen van persoonlijke begeleiding met als gemeenschappelijk doel de persoonlijke effectiviteit van de coachee te vergroten. Begeleid door een coach reflecteert de coachee op zijn of haar werk en werkwijze en verkent daarmee de mogelijkheden om zich daarin verder te ontwikkelen. Naast vergroting van persoonlijke effectiviteit in strikte zin, kan men coaching ook gebruiken als instrument ter bevordering van reïntegratie na ziekte of burn-out, of bij oriëntatie op een nieuwe functie.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent bekend met de aard van de problematiek. U kent de coachvragen
  2. U zet leren strategisch in en treedt op als opleider (C. Opleider)
  3. U leert mensen te (blijven) leren
  4. U vervult verschillende (deel)rollen
  5. U structureert uw begeleiding
  6. U maakt optimaal gebruik van sleutels tot succes als coach
  7. U hanteert passende instrumenten en methodieken
  8. U maakt van weerstand veranderkracht
  9. U coacht desgewenst ook teams
  10. U pendelt heen en weer tussen uw rol van expert en die van coach.

Meer weten? Zie Persoonsgericht