2.1.2.1.1 Niveaus

De term niveau verwijst naar de wijze waarop bepaalde kwaliteiten zich ten opzichte van elkaar verhouden. Door verschillende niveaus van educatie te gebruiken, kan men educatie genuanceerd en toch met diepgang vormgeven. Argyris & Schön introduceerden het begrip 'double loop learning' waarop Swieringa en Wierdsma voortborduurden met het begrip drieslag-leren.

Meer weten? Zie Functionaliteit