2.1.3.1 Leer-slagen

Argyris & Schön introduceerden het begrip 'double loop learning' waarop Swieringa en Wierdsma voortborduurden met het begrip drieslag-leren.