2.1.10 Evaluatie

Evaluatie is het verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie teneinde de waarde van een resultaat of proces te bepalen, dan wel het schatten van belang of betekens van een bepaalde zaak.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt een algemeen onderwijs-evaluatiedesign (zie Wouda, 2014)
  2. U maakt gebruik van Educational Design Research (Plomp e.a.) 

Meer weten? Zie Onderwijs inrichten