2.1.1.1 Kennis

Kennis is de bekendheid met een persoon, zaak of verschijnsel. Kennis is 'dat wat geweten en toegepast wordt' en dat kan zowel op individueel als collectief niveau. Kennis wordt in dit kader gezien als het geheel aan betekenissen, begrippen, vaardigheden werkwijzen etc. die voor juist en waar wordt gehouden en dat als geheel richting geeft aan het handelen.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt de leer- of kennispiramide
  2. U gebruikt kennistransformatie
  3. U verdiept zich in kennis in termen van eigenschappen
  4. U beseft dat men kennis kan onderscheiden naar soorten
  5. U weet wat men verstaat onder kennnisverwerving
  6. U bent bekend met de meest gebruikte kennisvormen

Meer weten? Zie Kennisuitwisseling