2.3 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. Met behulp van theorieen kan men educatie begrijpen en verantwoord toepassen.

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op de Self Determination Theory (SDT)
  2. U baseert zich op de theorie over de belastbaarheid van het werkgeheugen: de Cognitive Load Theory (CLT)
  3. U verdiept zich in het nieuwe leren en vooral in de nieuwe didactiek
  4. U baseert zich op de psychologische leertheorie (zie ELO-Psychologie: Leertheorie).

Meer weten? Zie Ordenen