2.3 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. Met behulp van theorieën kan men educatief gedrag verklaren aan de hand van de vier fundamentele vragen van Tinbergen:

                        

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op de Self Determination Theory (SDT)
  2. U baseert zich op de theorie over de belastbaarheid van het werkgeheugen: de Cognitive Load Theory (CLT)
  3. U verdiept zich in de nieuwe didactiek
  4. U bestudeert de basis voor interactief leren: constructief denken (ELO-Denkhulp: Interactief leren
  5. U baseert zich op de psychologische leertheorie (zie ELO-Psychologie: Leertheorie).

Meer weten? Zie Ordenen