2.3 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. Dat geheel maakt het mogelijk om educatie centraal te stellen in het onderstaande chunk-schema.  

 

                                                           

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt de Self Determination Theory (SDT)
  2. U gebruikt de Cognitive Load Theory (CLT)
  3. U gebruikt de Interactietheorie (zie ELO-Denkhulp: Interactietheorie.

Meer weten? Zie Ordenen