2.2 Theorieen

Een theorie is een geheel van denkbeelden, verwachtingen (hypothesen) en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. Met behulp van theorieën kan men educatie begrijpen, verklaren, voorspellen en beinvloeden.

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op de Self Determination Theory (SDT)
  2. U baseert zich op de theorie over de belastbaarheid van het werkgeheugen: de Cognitive Load Theory (CLT)
  3. U baseert zich op het behaviourisme, ook wel aangeduid met leertheorie (zie ELO-Psychologie: Leertheorie).