2.1 Begrippen

Een begrip of concept is een samenhangend geheel van een of meer ideeën, een soort mentale eenheid, waarmee men educatie inzichtelijk kan maken.   

                                 

Hoe doe ik dat? 

  1. U verdiept zich in het overkoepelende kader, de overdracht en vooral uitwisseling van kennis
  2. U verdiept zich in kenmerkende eigenschappen, de educatieve kwaliteiten
  3. U drukt onderlinge verschillen in kwaliteiten uit in educatieve kwantiteiten
  4. U weet dat er altijd sprake is van educatieve doelen
  5. U weet dat er altijd sprake is van educatieve kaders 
  6. U weet dat er altijd sprake is van educatieve posities
  7. U weet dat educatie gebruik maakt van media of leermiddelen
  8. U voldoet aan specifiek-educatieve voorwaarden

Meer weten? Zie Ordenen