2.1 Begrippen

Een begrip of concept is een samenhangend geheel van een of meer ideeën, een soort mentale eenheid, waarmee men educatie en onderwijs kan beschrijven en inzichtelijk maken en van andere begrippen, zoals bijv. opvoeden, onderscheiden.   

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent bekend met het overkoepelende kader, het vormgeven aan persoonlijke of professionele ontwikkeling, de didactiek
  2. U verdiept zich in kenmerkende eigenschappen van onderwijs, zoals cognitie, kennis en leren. U onderscheidt educatieve kwaliteiten
  3. U beseft dat sommige eigenschappen of kwaliteiten van onderwijs een bepaalde maat of intensiteit kent, zoals bijvoorbeeld een-, twee- en drieslagleren. U verdiept zich in educatieve kwantiteiten
  4. U realiseert zich dat educatie altijd ergens over gaat, een object kent. Die leerstof wordt hier aangeduid met de overkoepelende term competenties
  5. U weet dat er in geval van onderwijs altijd sprake is van iemand die anderen iets leert. Het subject van opleiden is de docent of opleider
  6. U gebruikt educatieve hulpmiddelen
  7. U beseft dat u moet voldoen aan een aantal specifiek educatieve voorwaarden
  8. U reflecteert op het begrip begrijpen (zie ELO-Denkhulp: A 2.7 Begrijpen).